Dialog Zainuddin Dan Amma Basse di Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

Ini adalah cuplikan dialog dari skenario film Tenggelamnya Kapan Van der Wijck yang masuk kategori delete scene. Hanya sedikit yang dijadikan narasi karena durasi film yang teramat panjang. Dan dialog-dialog di awal film antara Zainuddin dan Amma’ Basse (ibu asuhnya) ini sempat dialihbahasa ke Bahasa Makassar.

ZAINUDDIN : Sempit rasanya alam saya, Ma’ Basse, jika saya masih tetap juga di Makassar ini. Biarlah kita sempurnakan juga cita-cita ayah bundaku. Biarlah saya melihat tanah asalku, tanah tempat ayahku dilahirkan dahulunya. Jangan Ma’ Basse bermenung seperti ini.

MA’ BASSE: Zainuddin…. Bagaimana amma’ tidak bermenung, bagaimana hati amma’ tidakkan berat? Semua yang amma’ kasihi selalu pergi. Daeng Habibah meninggal dunia sewaktu kamu masih kecil. Tidak lama setelah itu Daeng Sutan, ayahmu, juga pergi. Sebentar lagi Unding juga akan meninggalkan amma’. Dari kecil engkau kubesarkan, hidup dalam pangkuanku.

ZAINUDDIN : Ma’ Basse, banyak orang-orang memuji-muji negeri Padang, banyak orang berkata bahwa agama Islam masuk kemari pun dari sana. Dan kabarnya saat ini di sana sudah ada sekolah-sekolah agama. Lepaslah saya berangkat ke sana.

DIALOG BAHASA MAKASSAR

ZAINUDDIN : Simpiriki anne kukasia’ bonena linoa, Amma’ Basse, punna bangkengku ri mangkasara’ injipi. Ero’tonga’ ku sa’ring pa’battui pappasanna to toaku, ri butta kalasukanna.. Tea maki’ pa’risi, Amma’ Basse.

MA’ BASSE : Zainuddin…. Ante kamma tena kupa’risi, anakku. Sininna tau kungaiyya, a’lampa ngasengi. Daeng Habibah ri kio’ riolomi wattunnu ca’di-ca’di’.. Sibulang ji alla’na, napalarika’ sedeng Daeng Sutang, manggenu.  Tena na sallo, ikau sedeng ero’ a’lampa.  Anjomi saba’na angngapa tena kulappassangko a’lampa. Nasaba’ mulaiko ca’di, anggennu lompo, nia’ narrusuko ri empoangku’.

ZAINUDDIN : Amma Basse… Jai tau rinni a’kana, punna nia’na Islam ri Mangkasara’, battu anjoeng ngaseng ji ri butta Padang.  Kabara’na ri kamma-kammannea jai sikola agama rinjoeng.

Lappassamma’ Amma’ a’lampa ri butta Padang.

MA’ BASSE : Mallakka nakke anakku,  punna bija-bijannu sallang, tena nakaerokangngi punna nia’ ko ri butta Padang.

ZAINUDDIN : Tena ja antu, Ammaku. Teaki’ kodi nyawa. Kareka’ nakke jari-jarinna Pandekar Sutan assayya?

AMMA BASSE : Coco’mi…. Tapi, paupaunna tawwa maraengngi adatta’ siagang ada’na tau Padanga.

ZAINUDDIN : Amma, pappala’ doangnganga’, bara’ natarima ja’ lompo nyawa, bijang-bijangku battu ri manggeku. Pa’lompoi nyawata’ Amma’ di’…?

AMMA BASSE : Punna teayi ero’na anronnu, siagang pappasanna manggenu, tena ku kellai ko a’lampa ri butta Padang. Wattu tenaa napa nammoterang, manggenu Daeng Sutan, napinanakkanga’ doe sisa’bu guldeng, anjomi sallang nupake assikola, siagang bokonnu sallang.

ZAINUDDIN : Angngapa na jai dudu anne kucini’, Amma’…? 

AMMA BASSE : Injo riolo, doeka, kupakei modala’ a’balu’-balu’.  Annemi wassele’na sisa’bu lima billangngang guldeng. Alle ngasengi anne doeka, Nak. Nasaba’ anne ha’nu battu ri manggenu.

ZAINUDDIN : Anngapa ki’ Amma’…? Sitojenna anjo doeka kullei ripake’ modala’  singkamma subangngiya. Anjomo bokonga’ ri’pa’lampangku sallang ki sadiangangnga’ Amma. Ki sadiangangnga’ tomma’ doe’ anjo kuparallua ri butta Padang. Sallang, kulle jaki’ todong angngiring doe’ a’tatta’.

Amma’, sikontu anne bonena ballaka ki jagai baji’-baji’. Allei ta’gala’ jarre’-jarre’ sikontu anne bonena ballaka ikatte pata. Punna battumi wattunna, inai-nai ammoterang riolo, ia anjo pata hak appasare warisi’ siagang tau ammantanga.

Ante kamma mi anne kubalasa’ baji’ pa’maitta mae ri nakke?

AMMA BASSE : Se’re ji kulle kupasang battu rikau anakku. Allei bacayyanga’ sura’ yasin sikontu bangngina Jummaka ri pa’lampangku’ sallang.

Dialog ditranslate keroyokan oleh anak-anak di asrama Tomanurung, Jakarta Pusat.

Mungkin Anda Menyukai